Po raz dwudziesty piąty mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, na której spotykali się ludzie, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i paliatywnej. Konferencja odbyła się w dniach 19-21 stycznia 2023 r. w Częstochowie a tematem przewodnim konferencji były słowa Mahatmy Gandhiego: „Gdzie jest miłość, tam jest życie.”

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, współorganizatorami Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Gwarantem najwyższych standardów i jakości naszej Konferencji są osoby i instytucje, które poparły jej organizację. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek; Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Jakub Chełstowski; Starosta Powiatu Częstochowskiego Pan Krzysztof Smela; Prezydent Miast Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk; Rektor Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w  Częstochowie prof. dr. hab. Anna Wypych – Gawrońska; Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych; Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej; Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej; Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Wacław Depo; Przeor Jasnej Góry – O. Samuel Pacholski. 

Dziękujemy za przewodnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji prof. dr hab. n. med. Krystynie de Walden-Gałuszko, oraz wice przewodniczącym prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Leppertowi i dr n. o zdr. Izabeli Kaptacz oraz wszystkim członkom Komitetu naukowego oraz komitetowi organizacyjnemu. Z okazji jubileuszu 25 Konferencji w Częstochowie oraz 30-lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Konferencja rozpoczęła się występem przedstawicieli Zespołu „Śląsk” z Koszęcina; uczestnicy wysłuchali również koncertu zespołu „Siostry Szlachta”. Konferencję poprowadził przewodniczący Komitetu organizacyjnego mgr Artur Kaptacz. 

Wśród licznie przybyłych gości mieliśmy zaszczyt powitać: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Dorotę Tobiszowską, Vicewojewodę śląskiego – Pana Roberta Magdziarza, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Panią Zofię Małas, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Pana Piotra Nowaka, Kierownik Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Częstochowie – Panią Małgorzatę Leszczyńską, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej – prof. dr hab. med. Wojciecha Lepperta, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – prof. Marzenę Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie – prof. Małgorzatę Krajnik, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej – prof. Jadwigę Pyszkowską, Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia – ks. dr Arkadiusza Zawistowskiego, Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie – Panią Barbarę Płazę, Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. Zygmunta Bąka, Radną Miasta Częstochowy – Panią Dorotę Majer, Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Panią Emilię Matyjaszczyk, Prezesa Regionalnej Organizacji Pracodawców LEWIATAN – Pana Dariusza Jadczyka, Viceprezesa Agape – Pana Jana Strączyńskiego, Dyrektor Stowarzyszenia ADULLAM  – Panią Elżbietę Ferenc, Prezes Stowarzyszenia Amazonki – Panią Elżbietę Markowską, Prezesa Fundacji “Oczami Brata” – Pana Pawła Bilskiego, Prezesa Klubu CKM Włókniarz – Pana Michała Świącika.

Wykłady i warsztaty poprowadziło ponad 30 ekspertów i praktyków zaangażowanych w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej w Polsce i na świecie. dr n. o zdr. Anna Pyszora, mgr Joanna Faron, mgr piel. Małgorzata Niziołek, mgr piel. Agnieszka Zalas, mgr piel. Aneta Kasińska, mgr piel. Michał Milewski, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa, mgr piel. Michał Milewski, lek. Jacek Rogalski, mgr piel. Barbara Mika, mgr Anna Kaptacz, prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Zbigniew Bohdan, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska prof. WSN, dr hab. Błażej Kmieciak, prof. UMED, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, mec. Agnieszka Wernik, dr Mateusz Kruczkowski UKSW, Min. Sprawiedliwości, dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. UKSW, dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr n. med. Marcin Janecki, lek. Jacek Struzik, lek. Kamil Knut, prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr n. med. Leszek Pawłowski, dr hab. n. med. Marcin Wiśniewski, prof. UMK, mgr piel. Katarzyna Mucha, lek. Katarzyna Soter, mgr Wojciech Misiura. Zakres wiodących sesji plenarnych i warsztatowych dotyczył terapii medycznych u kresu życia, następstw ich zastosowania albo zaniechania, leczenia bólu i innych objawów towarzyszących chorobie przewlekłej, żywienia chorych w opiece paliatywnej, komunikacji z chorym i jego rodziną, wsparcia psychologicznego, duchowego i społecznego oraz dylematów etycznych i praw pacjenta.

W XXV Jubileuszowej Konferencji, która odbyła się w Hotelu „Arche” w Częstochowie udział wzięli: pielęgniarki, lekarze, psychologie, fizjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, duszpasterze, wolontariusze, studenci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej z całej Polski. Wspaniałą atmosferę tworzyli licznie przybyli goście i przyjaciele oraz 250 uczestników z niemal pięćdziesięciu miast całej Polski (Zgorzelec, Szczecin, Puck, Bydgoszcz, Oświęcim, Poznań, Legnica, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Rzeszów, Dębica, Lubin, Nysa, Dąbrowa Górnicza, Darłowo, Marki, Giżycko, Sosnowiec, Miechów, Polanica Zdrój, Karpin, Gdynia, Gdańsk, Koprzywnica, Przemyśl, Zabrze, Kwidzyn,  Białystok, Kraków, Gliwice, Byczyna, Lubartów, Łódź, Pabianice, Sieradz, Warszawa, Piła, Lubliniec, Strzyżów, Piotrków Trybunalski, Kielce, Opole, Mikołów, Ruda Śląska, Toruń, Czeladź i Częstochowa).

W dyskusji panelowej na temat bieżącej sytuacji i wyzwań przed jakimi stoją Zespoły Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej uczestnicy konferencji mogli wysłuchać zaproszonych gości: prof. dr hab. n. med. Wojciecha Lepperta, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej; dr hab. n. med. Aleksandrę Ciałkowską – Rysz, prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej; dr hab. n. med. Marzenę Samardakiewicz, prof UM, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego; mgr Annę Kaptacz, prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej; dr Jolantę Stokłosę, prezesa Forum Hospicjów Polskich; dr Leszka Pawłowskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Debatę poprowadziła dr n. o zdr. Izabela Kaptacz, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Podczas konferencji odbyło się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (19.01.2023 r.) podczas którego przyjęto stosowne uchwały i stanowiska oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę (21.01.2023 r.). z udziałem Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego.

Za objęcie Konferencji patronatem medialnym dziękujemy: Telewizji Polskiej Katowice, Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela, Telewizji Orion, Medycynie Praktycznej, Dziennikowi Zachodniemu, Gazecie Częstochowskiej, Ogólnopolskiemu Systemowi Ochrony Zdrowia, Magazynowi Pielęgniarki i Położnej, Portalowi naszemiasto, Portalowi 24.pl, Polskiemu Radiu Katowice, Radiu Jura, Radiu Fiat, Apostolstwu Chorych oraz Pielęgniarstwu Polskiemu. Patronat nad Pielgrzymką Hospicjów Polskich objęło Radio Jasna Góra. Dzięki Wam idea niesienia pomocy, troski i nadziei, dbałości o potrzeby fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne pacjentów chorujących na przewlekłe, postępujące, ciężkie choroby dociera do społeczeństwa i uwrażliwia nasze serca na cierpiącego, drugiego człowieka.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację, sprawny i merytoryczny przebieg konferencji oraz za wsparcie wszystkich form i instytucji, które pozwoliło nam przekazać nowe doniesienia i spotkać się wymieniając doświadczenia.